Γνωρίζω τον Κωνσταντίνο Κοσμίδη αρκετό καιρό τώρα ώστε να μπορώ να πω
ότι θα είναι ένας καλός πολιτικός. Δίκαιος αλλά και σκληρός . Όχι ένας
άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει τον ανθρώπινο πόνο ή τις ανάγκες αλλά θα
μπορέσει να πει όχι σε εκείνους που θα του ζητήσουν προνομιακή
μεταχείριση και θα νομοθετήσει με βάση τις ανάγκες των οικονομικά και
κοινωνικά ασθενέστερων ομάδων.

Facebook
Twitter
Visit Us
Follow Me
YOUTUBE
INSTAGRAM