Χαμηλή φορολόγηση σε συνταξιούχους της αλλοδαπής που φέρνουν χρήματα στην Ελλάδα

 

Υπάρχει στόχος αύξησης των επενδύσεων στην Ελλάδα, ακόμη και μέσα από τους συνταξιούχους της Βόρειας Ευρώπης. Οι αλλοδαποί φορολογούμενοι που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τα εισοδήματά τους στην Ελλάδα από το φορολογικό έτος 2020, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής. Η διαδικασία ένταξης είναι απλή. Προϋπόθεση αποτελεί η πραγματοποίηση επένδυσης αξίας τουλάχιστον 500.000 €, ήδη από την 12η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και εντός τριών ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η μέγιστη διάρκεια υπαγωγής ορίζεται στα 15 έτη. Ο νόμος αυτός (4646/2019) αποσκοπεί στην προσέλκυση επενδύσεων φορολογικών κατοίκων υψηλής οικονομικής επιφάνειας και στην ενίσχυση των δημοσίων εσόδων μέσω εισαγωγής κεφαλαίων στην Ελλάδα.

 

Κωνσταντίνος Κοσμίδης

Τομέας Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικού Συστήματος
Τομεάρχης Χρηματοπιστωτικού Συστήματος Ελληνικής Λύσης

Add Your Comment

Facebook
Twitter
Visit Us
Follow Me
YOUTUBE
INSTAGRAM