Εισφορά αλληλεγγύης:
Πόσο κερδίζουν ιδιωτικοί υπάλληλοι, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες από την αναστολή της.
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβαρύνει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει ετήσιο συνολικό ατομικό – πραγματικό ή τεκμαρτό – εισόδημα μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ από όλες τις πηγές και επιβάλλεται κλιμακωτά επί του ετησίου αυτού εισοδήματος με συντελεστές 2,2%-10%.
Η μη επιβολή της εισφοράς στα εισοδήματα που θα αποκτήσουν το 2021 μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, και στα εισοδήματα που θα αποκτήσουν φέτος οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες θα έχει ως συνέπεια να ωφεληθούν με ετήσιες μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων:
– έως 176 ευρώ, όσοι εκ των ωφελουμένων έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 12.000 και έως 20.000 ευρώ
– από 176 έως 676 ευρώ όσοι εκ των ωφελουμένων έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 20.000 και μέχρι 30.000 ευρώ
– από 676 έως 1.326 ευρώ όσοι εκ των ωφελουμένων έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 30.000 και μέχρι 40.000 ευρώ
– από 1.326 έως 2.826 ευρώ όσοι εκ των ωφελουμένων έχουν ετήσια εισοδήματα από 40.000,01 έως 60.000 ευρώ
– από 2.826 έως 3.651 ευρώ όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα από 60.000,01 έως 70.000 ευρώ
– από 3.651 έως 4.551 ευρώ όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα από 70.000,01 έως 80.000 ευρώ
-από 4.551 έως 6.351 ευρώ όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα από 80.000,01 έως 100.000 ευρώ
-από 6.351 έως 15.351 ευρώ όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα από 100.000,01 έως 200.000 ευρώ.
Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα η μη εφαρμογή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί των αποδοχών του 2021 θα έχει ως συνέπεια να μειωθούν οι μηνιαίες φορολογικές κρατήσεις από την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους.
Συγκεκριμένα, για όσους έχουν μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές 1.000 ευρώ η μείωση των μηνιαίων κρατήσεων θα είναι της τάξεως των 3,14 ευρώ, για όσους έχουν μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές 1.100 ευρώ οι κρατήσεις θα μειωθούν κατά 5,34 ευρώ το μήνα, για όσους λαμβάνουν 1.200 ευρώ το μήνα οι κρατήσεις θα μειωθούν κατά 7,54 ευρώ το μήνα, για όσους λαμβάνουν μηνιαίως 1.500 ευρώ, οι κρατήσεις θα μειωθούν κατά 16,14 ευρώ το μήνα και για όσους λαμβάνουν 2.000 ευρώ το μήνα οι κρατήσεις θα μειωθούν κατά 41,14 ευρώ το μήνα.
Κωνσταντίνος Κοσμίδης
Τραπεζικός – Οικονομολόγος
Τομεάρχης Χρηματοπιστωτικού Συστήματος Ελληνικής Λύσης

Add Your Comment

Facebook
Twitter
Visit Us
Follow Me
YOUTUBE
INSTAGRAM