Για την καταπολέμησή της εγκληματικότητας η πολιτεία οφείλει να θεσπίσει νομοθετικά και αστυνομικά μέτρα

JUNE 6, 2019 0COMMENTS Για την καταπολέμησή της εγκληματικότητας η πολιτεία οφείλει να θεσπίσει νομοθετικά και αστυνομικά μέτρα προστασίας του συνόλου,…

Facebook
Twitter
Visit Us
Follow Me
YOUTUBE
INSTAGRAM