1) Ο ΈΛΛΗΝΑΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌΣ ΑΛΈΞΗΣ ΤΣΊΠΡΑΣ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΘΕΊ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΉ ΈΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ ΣΕΒΌΜΕΝΟΣ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΟΣ.

Να μην παγιδευτεί από τις σειρήνες της φθηνής μικροπολιτικής και να αποδείξει ότι δεν θα κάνει καμία ενέργεια που μπορεί να παρερμηνευθεί από τις αγορές.
Η ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου 2018 πρέπει να απευθύνεται στους διεθνείς επενδυτές αποδεικνύοντας ότι δεν θα αμφισβητηθούν στο ελάχιστο τα συμφωνηθέντα του τρίτου μνημονίου.

 

2) Η ΕΛΛΆΔΑ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΊ ΤΟ ΚΎΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΊΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΟΊΚΟΥΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΊΝΑΙ ΠΙΘΑΝΌ ΝΑ ΥΠΆΡΞΕΙ ΚΑΙ ΝΈΟ ΒΒ- ΑΠΌ ΤΗΝ DBRS ΣΤΙΣ 2 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2018.

Ωστόσο επειδή θα απαιτηθεί χρόνος για να καταλήξει η Ελλάδα  investment grade  δηλαδή να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα – υπολογίζεται ότι απαιτούνται ακόμη 2,5 χρόνια όπως δείχνει το παράδειγμα της Κύπρου – χρειάζεται να ενισχύσει την πιστοληπτική ικανότητα των τραπεζών.

 

3) ΟΙ ΤΡΆΠΕΖΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΟΎΝ ΜΕ ΌΡΟΥΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΉΣ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ ΥΨΗΛΌΤΕΡΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ.

Στο παρελθόν πριν την κρίση οι τράπεζες είχαν βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας υψηλότερη από την Ελλάδα.
Αυτό δεν μπορεί να συμβεί λόγω capital controls και κυρίως προβληματικών δανείων ύψους 90 δισ. ευρώ.
Τα  NPEs των ελληνικών τραπεζών δεν επιτρέπουν θαύματα στην πιστοληπτική ικανότητα.
Αυτό όμως που συμβαίνει είναι να δούμε τα καλυμμένα ομόλογα των ελληνικών τραπεζών να βαθμολογούνται με ΒΒΒ- δηλαδή επενδυτική βαθμίδα να φύγουν δηλαδή από την κατηγορία των junk bonds, των ομολόγων σκουπιδιών.

 

4)ΟΙ ΤΡΆΠΕΖΕΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΉΣΟΥΝ ΠΕΙΣΤΙΚΆ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΈΣ ΣΤΟ ΕΞΉΣ ΕΡΏΤΗΜΑ.

Τα προβληματικά ανοίγματα από 90 δισ. θα πρέπει να μειωθούν στα 18 δισ. το 2022 δηλαδή μείωση 72 δισ.
Αυτή η μείωση των 72 δισ. θα απαιτήσει νέες αυξήσεις κεφαλαίου ή όχι;

 

5)Η ΕΛΛΆΔΑ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΉ ΙΤΑΛΊΑ.

Η σύνδεση Ελλάδος και Ιταλίας όσο υποχωρεί η ποσοτική χαλάρωση θα επικεντρώνεται στο spread που είναι το κλειδί για την ελληνική τιμολόγηση στα ομόλογα.
Η διαφορά Ελλάδος και Ιταλίας π.χ. στα 10ετή ομόλογα είναι 1,10% με 1,20% ή 110 με 120 μονάδες βάσης spread  αυτό δεν θα κλείσει τους επόμενους μήνες.

 

6)Η ΕΛΛΆΔΑ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΉΣΕΙ ΜΙΑ ΥΓΙΉ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΉ ΑΓΟΡΆ ΟΜΟΛΌΓΩΝ ΜΕ ΚΥΡΙΌΤΕΡΟ ΝΑ ΜΠΟΡΟΎΝ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΆΠΕΖΕΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΎΝ REPOS ΜΕ ΕΥΚΟΛΊΑ.

Το πρόβλημα με τα ελληνικά ομόλογα είναι ότι τα  repos είναι μια επιλογή ρίσκου ακόμη ενώ είναι μια κλασσική διατραπεζική συναλλαγή.

7)ΕΊΝΑΙ ΑΛΉΘΕΙΑ ΌΤΙ ΕΞΩΓΕΝΕΊΣ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΌΠΩΣ BREXIT, ΑΝΑΔΥΌΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΈΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΊΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΊΑ ΕΠΙΔΡΟΎΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ.

Η Ελλάδα ακόμη δεν έχει την δυνατότητα αυτονομίας από διεθνείς παράγοντες.
Όσο ισχυροποιείται η εμπιστοσύνη τόσο θα αυξάνεται η αυτονομία και η μεταβλητότητα στους διεθνείς παράγοντες.

 

8)Η ΕΛΛΆΔΑ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΕΙ ΈΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΕΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΊΣ ΑΓΟΡΈΣ.

Οι ξένοι επενδυτές δεν δίνουν σημασία στην Ελλάδα, λόγω παρελθόντος και μεγέθους.
Έχει κακό παρελθόν και μικρό μέγεθος.
Μπορεί το παρελθόν να αλλάξει και το μέγεθος να βελτιωθεί.
Αυτό που απουσιάζει από την Ελλάδα είναι μια καθαρά προσανατολισμένη πολιτική στις αγορές και επενδυτές.
Δυστυχώς προηγούνται οι αγορές της κοινωνίας.
Πρώτα θα έρθουν οι επενδυτές και μετά θα καρπωθούν τα οφέλη και οι πολίτες.
Το χρηματιστήριο είναι ένα είδος λαϊκού καπιταλισμού.
Το ελληνικό χρηματιστήριο όμως είχε εξελιχθεί σε κέντρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων.

 

9)ΕΡΧΌΜΕΝΟΙ ΞΑΝΆ ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΈΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΝΗΜΟΝΙΑΚΈΣ ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΉΣΟΥΝ ΜΙΑ ΕΛΛΆΔΑ ΣΟΒΑΡΉ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΜΈΝΗ.

Σήμερα έχουμε στις τράπεζες και στα ομόλογα επενδυτές hedge funds, επενδυτές που είναι δυνητικοί πωλητές.
Η Ελλάδα χρειάζεται μακροπρόθεσμους επενδυτές αλλά για να το πετύχει θα πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη αυτών που θα έρθουν να ποντάρουν στην Ελλάδα για τα επόμενα 5 ή 8 χρόνια.

 

 

 

 

 

Add Your Comment

Facebook
Twitter
Visit Us
Follow Me
YOUTUBE
INSTAGRAM